KİFOZ KORSESİ

KİFOZ KORSESİ

kifoz nedir?

Kamburluk olarak da bilinen hiperkifoz, sırtın üst kısmındaki omurganın yandan bakıldığında normalden fazla bir eğriliğe sahip olduğu durumdur.

Normalde omurganın üst sırt veya torasik bölgesi, doğal hafif bir eğriye sahiptir. Omurgaya yandan bakıldığında, omurgaya binen yükleri karşılayabilmek ve başın ağırlığını desteklemeye yardımcı olmak için boyunda, sırtın üst kısmında ve bel kısmında doğal olarak kıvrılır. Hiperkifoz, bu doğal eğriliğin normalden daha büyük olduğunda ortaya çıkar.

Hiperkifozunuz varsa, üst sırtınızda görünür bir kambur olabilir. Yandan, üst sırtınız belirgin şekilde yuvarlak veya çıkıntılı olabilir.

Buna ek olarak, hiperkifozu olan bireylerde omuzlarında da belirgin bir yuvarlaklık görülebilmektedir. Omurga üzerinde aşırı baskıya neden olarak ağrıya neden olabileceği gibi, akciğerlere uygulanan baskı nedeniyle solunum güçlüğüne de neden olabilmektedir.

 

Hiperkifoz Nedenleri ve Olası Tedaviler

Hiperkifoz tedavisi, şiddetine ve altta yatan nedene bağlı olmaktadır. Hekim Tarfından teşhis edilen Hiperkifoz çeşitleri ve olası tedaviler arasında aşağıdakiler olabilmektedir;

Scheuermann Kifozu;  Özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde fizyoterapi egzersizleri, korse uygulamaları veya cerrahi olabilmektedir.

Osteoporoz’a  (Kemik Erimesi) Bağlı Kifoz; Hiperkifozun kötüleşmesini önlemek amacı ile fizyoterapi egzersizleri, günlük yaşam aktivitelerinde eğitim ve denge egzersizleri, doktor kontrolünde takviye ürünler ve gerekli durumlarda ilaç kullanımı.

Kötü Duruşa (Postür)  Bağlı Kifoz;  Duruş egzersizleri ve günlük yaşam aktivitelerinde eğitim yardımcı olabilmektedir.

Kifoz Korsesi

Kifoz Korseleri, yapısal kifozda, özellikle Scheuermann kifozunda (Scheuermann hastalığı olarak da bilinir) önerilmektedir.

Scheuermann kifozu için korse önermeden önce, hekiminiz birkaç faktörü göz önünde bulunduracaktır.

-Bireyin yaşı

-Hastanın ne kadar büyümesi kaldı: Hastanın büyümesi bitmiş ise, korse eğrinin ilerlemesini durdurma açısından değerlendirilmelidir.

-Kifotik eğrinin şiddeti: Kifoz Korsesi genellikle 70º’den büyük eğriler için önerilmektedir.

-Eğriliğin progresyonu: Scheuermann’ın teşhisi almış bireyler ergenlik dönemindeki büyüme atağına ulaşmamış ise, ergenlik sırasında ve sonrasında büyük olasılıkla eğriliğin daha fazla ilerleyeceği düşünülmektedir.

-Omurlardaki Şekil Bozukluğu: Scheuermann’ın kifozunda omurun ön tarafı, omurun arka tarafı kadar hızlı büyümez, bu nedenle kama şeklini alırlar.

Bir kifoz korsesi eğriliğin ilerlemesini yavaşlatabilir veya durdurabilir. Bazı durumlarda bireyin ameliyattan kaçınmasına yardımcı olabilir. Kifoz Korseleri omurgayı dik (çene yukarıda, omuzlar geride) tutmak ve omurlardaki baskıyı azaltmak için tasarlanmıştır. Scheuermann’ın kifozunda, omurlar daha sonra gerektiği gibi büyüyebilirler; omurun önü, gelişim açısından omurun arkasını “yakalayabildiği” görülmüştür.