Egzersiz


SCHROTH EGZERSİZLERİ

TARİHÇE

Schroth terapisi,  1921 yılında Meissen kentinde Katharina Schroth tarafından “Breathing Orthopaedics” adı altında kurulmuştur. Fizyoterapist olan kızı  Christa ile 1961’de Bad Sobernheim’a yerleştiler  ve 1983’te kendi klinikleri olan “Katharina Schroth Klinik”ni kurdular.
1985 yılında Katharina Schrot’un vefatından sonra kızı Christa annesinin çalışmalarını devam ettirmiş ve ortopedik- solunum tedavisinin geliştirilmesinde rol almıştır.  Christa, Schroth ilkelerini kapsayan ilk ders kitabını 1972’de yayınlamıştır.
1995 senesinde Asklepios Kliniği Katharina Schroth Kliniğini satın almış ve günümüzde hala skolyoz ve kifoz problemlerinde Almanya’nın ve dünyanın önde gelen sağlık hizmeti sağlayan kliniklerinden biridir. Kliniğin fizyoterapi bölüm başkanlığı, Christa Lehnert Schroth ve kliniğin medikal direktörü ve oğlu olan HR. Weiss tarafından  Axel Hennes ve Udo Roevenich’ e verildi. 2008’den sonra HR Weiss “Best Practice” adı altında korse ağırlıklı kliniğini kurmuştur.  Christa 1995 yılında emekli olmuş ve Mart 2015’te vefat etmiştir.

Schroth Methodu

Schroth Metodu, zaman içerisinde skolyoz tedavisinde en tanınmış ve bilimsel olarak geçerliliği olan  egzersize dayalı konservatif yöntem haline gelmiştir. Asklepios Katharina-Schroth-Kliniğinde, çocuklar, ergenler ve yetişkin skolyoz hastaları için 3-5 hafta süren konaklamalı rehabilitasyon programı sunmaktadır. 1986’dan itibaren Almanya’da bulunan fizyoterapistler kurslara katılmakta ve farklı kliniklerde ayaktan tedavi kliniklerinde kullanmaktadırlar.
Günümüzde skolyoz korseleri, skolyoz tedavisinde önemli ve kanıta dayalı bir rol oynamaktadır. ISST terapistleri için, korse prensiplerini anlamak, fizyoterapist gözünden değerlendirmektedirler. Korse kullanan bireylerde Schroth Egzersiz Methoduna ek olarak korse uyumunu arttırmayı hedefleyen ek çalışmalar yapmaktadırlar.
Bu nedenle, fizyoterapistler, ortez- protez uzmanları, doktorlar, ortopedi cerrahları için skolyoz alanında profesyonel ekipler oluşturmak ve hatta belirli skolyoz merkezlerinin kurulması önem teşkil etmektedir.
Uluslararası Schroth 3 boyutlu skolyoz egzersizleri olarak ISST, Asklepios Katharina Schroth kliniklerinde geliştirilen ve uygulanan orijinal Schroth terapi protokolüne uygun bir şekilde planlanmaktadır.
Dünya literatüründe skolyoza özel egzersizler olarak nitelendirilse de ISST (İnternational Schroth Three Dimensional Scoliosis Therapy) Schroth Terapi sadece egzersizlerden oluşan bir uygulama değildir. Terapinin içeriğinde egzersizler önemli bir rol oynarken aynı zamanda en önemli amaçlardan biri kişiyi skolyozu konusunda bilgilendirmek ve skolyozunu nasıl kontrol edebileceğini öğretebilmektir. Süreç içerisinde, terapistin öğreteceği özel mobilizasyon teknikleri, kişiye öğretilecek 3 boyutlu düzeltici solunum, günlük yaşamda dikkat etmesi gereken yatma, oturma ve duruş pozisyonları, kişiye özel seçilmiş düzeltmeler ve egzersiz içinde nasıl kullanması gerektiği konusunda detaylı bir şekilde ele alınır. Skolyoz teşhisi almış kişi bireysel olarak ele alınıp, ortez, solunum, egzersizler, günlük yaşam aktiviteleri, kişiye özel bir program ile multidisipliner (hekim, fizyoterapisti, ortez protez uzmanı) şekilde önerilmektedir.

Asklepios’a göre ISST eğitiminintemel unsurları – Katharina Schroth

 Bilgilendirme

Skolyoz teşhisi almış bireylerin proaktif başa çıkma stratejileri geliştirmelerine yardımcı olmak için skolyoz hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu tür bilgiler, <25°Cobb skolyozu olan ergenlik öncesi olan çocuklar için ilerleme riskini doğru bir şekilde değerlendirmenin zor olduğu durumlarda bile ilerleme riskinin bir hesaplamasını içermelidir.

Skolyozun ilerlemesine neden olan kısır döngünün durdurulması için ana terapötik hedef, omurga üzerindeki asimetrik yükleri ve bunların vücut statiği üzerindeki etkilerini ve iskelet olgunluğunun bitiminden önce postüral ve yapısal adaptasyonları azaltmaktır.

 

Eğitimli ve deneyimli uzmanlar

Fizyoterapistler  ve doktorlar, radyolojik ve klinik değerlendirme, skolyoz patomekanizması, postüral yönlerle ilgili dokümantasyon ve skolyoz yönetimi, spesifik egzersizlerin uygulanması, spesifik mobilizasyonlar ve gerekirse yüksek standart korseler hakkında özel bilgiye sahip olmalıdır. Tedavinin uzun vadeli yönü nedeniyle, terapistler ve skolyoz teşhisi almış bireyler arasında özel bir güven ilişkisi geliştirmelidir.

Fizik muayene, fonksiyonel sınıflandırma, terapistler ve hastalar için dokümantasyon içeren standartlaştırılmış bir öğretim süreci, bireysel bir terapi planına ve ardından açıkça tanımlanmış takip değerlendirmeleri yapabilmelerini sağlamaktadır.

 

ISST Spesifik Skolyoz Egzersiz  

Spesifik skolyoz tedavisi (Asklepios Katharina Schroth), bireysel (sertifikalı Schroth terapistleri tarafından, ayaktan) ve muhtemelen gruplar halinde (Almanya’daki Asklepios kliniğinde, yatılı) yukarıda bahsedilen standartlaştırılmış öğretim ve klinik muhakeme yönetimine dayanmaktadır.

Konservatif skolyoz tedavisi progresyon riskinin düşük olduğu durumlarda korse kullanmaktan kaçınmak ve en önemlisi cerrahiyi önlemek için progresyonun yavaşlamasına veya önlenmesine yöneliktir.

Tedavi ayrıca, bireylerin evde egzersiz programı gerçekleştirmesini sağlamak, teşvik etmek ve günlük yaşam aktivitelerinde duruş değişiklikleri elde etmek için Schroth Duruş Varyasyonları ilkelerini takip eden skolyoz spesifik egzersizleri ve nefes tekniklerini öğretmeyi ve planlamayı içerir. Tedavi programının yoğunluğu, bireylerin egzersiz kapasitesine ve doğal ilerleme riskine göre bireysel olarak uyarlanmaktadır. Yapısal-fonksiyonel sınırlamalar olması durumunda özel pasif-yardımcı ve aktif mobilizasyon teknikleri uygulanabilmektedir.

Bireylerin terapiye motivasyonu, uyumu, bağlılığı ve disiplini, derin bir anlayış ve uzun vadeli postür değişikliklerinin ana odağını oluşturmaktadır.

Terapistler, skolyoz teşhisi almış bireylere bazen aylarca, hatta ömür boyu eşlik edebilmektedir.

ISST Terapi Hedefleri