POSTÜR ANALİZİ

Postür (Duruş) AnalİZİ

Düzgün postür (duruş) her bir vücut kısmının (baş, gövde, kollar ve bacaklar) birbiri ile dengeli bir biçimde pozisyonlandığı duruş şeklidir.

Postür (duruş) bozukluğu ise vücut kısımlarındaki kasların çalışmasındaki uyumsuzluk sonucunda, çeşitli aktiviteler sırasında (oturma, kalkma, yürüme) meydana gelmektedir. Postür (duruş) bozukluğu hastalarda ağrı ve rahatsızlığa neden olabilmektedir.

 

Postür (duruş) analizinin amacı; hastalarda mevcut olan postüral (duruşsal) bozuklukların belirlenmesi, hastaya özel egzersiz programlarının oluşturulması ve hastanın takibidir.

Postür (duruş) Analizi; anterior (ön), posterior (arka) ve lateral (yan) olmak üzere üç farklı açıdan yapılmaktadır.
Merkezimizde postür (duruş) analizleri üst düzey teknolojik cihazlarlandan DigiME ve SCODIAC ile güvenilir bir şekilde yapılmaktadır.

https://www.digime3d.com

Stolinski, L.; Kozinoga, M.; Czaprowski, D.; Tyrakowski, M.; Cerny, P.; Suzuki, N.; Kotwicki, T. (2017). Two-dimensional digital photography for child body posture evaluation: standardized technique, reliable parameters and normative data for age 7-10 years. Scoliosis and Spinal Disorders, 12(1), 38–. doi:10.1186/s13013-017-0146-7